Wolin

Home Władze miasta Działalność Burmistrza Informacja o pracy Burmistrza Wolina w okresie od 21 stycznia do 5 marca 2008 r.

Informacja o pracy Burmistrza Wolina w okresie od 21 stycznia do 5 marca 2008 r.

4.    w dniu 25  stycznia wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej / budżetowej / oraz wspólnym kolędowaniu w Ośrodku Kultury,
5.    w dniu 26  stycznia / sobota / wziąłem udział w zebraniu wiejskim sołectwa Laska zorganizowanym w świetlicy w Recławiu,
6.    w dniu 27  stycznia / niedziela / wziąłem udział w koncercie Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego w naszej Katedrze w Wolinie, wykonującego utwory kolędowe,
7.    w dniu 28 stycznia wziąłem udział w Konferencji Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego z okazji „Dnia Ochrony Danych Osobowych” w Szczecinie,
8.    w dniu 29 stycznia wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin
9.    w dniu 30 stycznia wziąłem udział w ocenie wykonanych prac studentów V roku Akademii Rolniczej – Kierunku Architektura Krajobrazu, których przedmiotem była koncepcja zagospodarowania centrum naszego miasta, plaża miejska oraz teren refulatu. Wszystkie prace będą zaprezentowane mieszkańcom miasta i gminy oraz Radzie Miejskiej.
10.    w dniu 31 stycznia wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli Poczty Polskiej, Rady Sołeckiej Ładzina i Kodrąbka na temat organizacji punktu usług pocztowych dla Ładzina i okolic. Uzgodniono zorganizowanie spotkania wiejskiego w Ładzinie na dzień 27 lutego,
11.    w dniu 1 lutego wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia Słowian i Wikingów oraz Ośrodka Kultury w sprawie organizacji XIV Festiwalu.
12.    w dniu 2 lutego / sobota / wziąłem udział w Ogólnopolskim Turnieju Sportowego Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Wolina, organizowanym przez Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w Wolinie,
13.    w dniu 3 lutego / niedziela / wziąłem udział w zabawie choinkowej w Zastaniu, organizowanej przez tamtejszą Radę Sołecką.
14.    w dniu 4 lutego spotkałem się z Zarządem Ludowego Klubu Sportowego VINETA omawiając problemy finansowe Klubu wynikające z braku możliwości jego obecnego finansowania / brak uchwalonego budżetu gminy /, wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin,
15.    w dniu 5 lutego :
•    spotkałem się z dyrektorem Zakładu Energetycznego w Międzyzdrojach omawiając zasady bieżącej współpracy
•    wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej RM poświęconej problematyce współpracy z Wolińskim Parkiem Narodowym.
16.    w dniu 6 lutego w zastępstwie Burmistrza - Sekretarz Gminy wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Kodrąbek.
17.    w dniu 7 lutego :
•    w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach podpisałem międzygminne            / z Międzyzdrojami i Świnoujściem / Porozumienie o przystąpieniu naszej gminy do tworzonego Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej,
•    wziąłem udział w posiedzeniu Walnego Posiedzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
18.    w dniu 8 lutego wziąłem udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów województwa Zachodniopomorskiego w Tucznie, na którym omawiano sprawy nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Marszałek Województwa – Husejko - przedstawił zarys Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa.
19.    w dniu 11 lutego spotkałem się z zarządem Klubu Seniora zapoznając się z bieżącymi problemami Klubu.
20.    w dniu 12 lutego :
•    wizytowałem Schronisko dla bezpańskich psów w Sosnowicach k/Golczewa, gdzie zawożone są z terenu naszej gminy bezpańskie psy oraz którego budowę i utrzymanie w części finansuje nasza gmina,
•    omówiłem problem uaktualnienia obszaru stref ochronnych ujęcia wody w Wolinie z dyrektorem ZGKIM oraz przedstawicielem biura projektowego / hydrogeologiem /,
•    spotkałem się z przedstawicielami ulicy Leśnej w Wolinie omawiając sposób rozwiązanie dojazdu do poszczególnych nieruchomości. Uzgodniono wspólną realizację tego zadania / po uchwaleniu budżetu gminy /.
21.    w dniu 13 lutego :
•    spotkałem się z przedstawicielami Sybiraków / Pani Proszko i Pan Sadowski / uzgadniając potrzebę aktualizacji wykazu osób oraz bieżącej współpracy,
•    wziąłem udział na zaproszenie Starosty w spotkaniu Burmistrzów i wójtów poświęconemu koordynacji gmin naszego powiatu w zakresie promocji, organizacji imprez masowych, wspólnego wydawnictwa materiałów promujących nasze gminy.
22.    w dniu 15 lutego :
•    zaprosiłem Wojewodę Zachodniopomorskiego do przyjęcia honorowego patronatu nad XIV Festiwalem Słowian i Wikingów,
•    wziąłem udział w koncercie Zespołu GĘDŻBA w naszym Ośrodku Kultury,
23.    w dniu 18 lutego :
•    w moim imieniu - z-ca burmistrza – Ryszard Mróz otworzył Turniej Piłki Halowej w Gimnazjum w Wolinie o puchar Burmistrza Wolina. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn. Organizatorem ze strony młodzieży Turnieju był Paweł Mikołajczyk z Wolina.
•    spotkałem się wraz z moim zastępcą z Radą Sołecką Wisełki poszerzoną o radnych z tamtego terenu omawiając problematykę tego sołectwa, w tym m.in. konieczność modernizacji poszczególnych ulic oraz budowy niezbędnej kanalizacji deszczowej.
24.    w dniu 19 lutego wziąłem udział w walnym zgromadzeniu Związku Gmin RXXI w Nowogardzie, na którym jednogłośnie odrzucono dwa sprzeciwy / w sprawie budżetu Związku na 2008 rok oraz wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku / wniesione przez przedstawiciela Rady Miejskiej w Wolinie – Pana E. Maksymowicza. Pan Maksymowicz w w/w zebraniu nie wziął udziału.
25.    w dniu 21 lutego na zaproszenie Klubu Sejmowego wziąłem udział w Sejmie w spotkaniu burmistrzów i wójtów z Premierem Pawlakiem oraz przedstawicielami rządu, poświęconemu problematyce samorządowej oraz polityce dotacyjnej państwa / z funduszy unijnych /,
26.    w dniu 22 lutego spotkałem się z :
•    dyrekcją Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, która przedstawiła swoje zamierzenia inwestycyjne na terenie naszej gminy / w pierwszej kolejności doprowadzenie gazu do Kołczewa i Wisełki, jeśli w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety pośród mieszkańców rozbiór gazu będzie dostatecznie duży.
•    przedstawicielami Kombatantów z terenu naszej Gminy, uzgadniając sporządzenie aktualnego wykazu tych osób oraz okresowe spotkania,
27.    w dniu 23 lutego :
•    wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, składając podziękowania dla naszych strażaków za ich poświęcenie i służbę dla naszej społeczności pod dowództwem Prezesa Andrzeja Ożyńskiego i Komendanta Gminnego - Marka Piotrowskiego,
•    wziąłem udział w otwarciu Wystawy prac / rysunek, fotografia, ceramika / Karoliny Gołębiowskiej z Dargobądza w naszym Ośrodku Kultury. Otwarcie wystawy uświetniła koncertem na fortepianie Pani Medea Berianidze,
28.    w dniu 26 lutego wziąłem udział w spotkaniu z władzami samorządowymi gminy Torgelow / Niemcy / oraz wykonawcami łodzi wikingowskiej dla naszego Stowarzyszenia. Uzgodniono, że nasze gminy mogą współpracować w odbudowie zabytków z udziałem środków unijnych.
29. w dniu 27 lutego :
•    wziąłem udział w zebraniu wiejskim w Ładzinie poświęconemu organizacji punktu Poczty Polskiej w Ładzinie oraz Warnowie,
•    wziąłem udział w spotkaniu organizacyjnym chóru gminnego / prowadzonego przez Pana Jerzego Romanowskiego z Łuskowa /. Spotkanie odbyło się w Sali Straży Pożarnej w Wolinie. Chętni do śpiewania są przyjmowani do chóru.
30. w dniu 28 lutego wziąłem udział w szkoleniu w Szczecinie nt. pracy komisji rewizyjnej rad gmin,
31. w dniu 29 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin
32. w dniu 3 marca :
•    wziąłem udział w cyklicznym zebraniu sołtysów na którym omawiano sprawy:
•     remontów i utrzymania dróg powiatowych oraz Skarbu Państwa. Starosta poinformował zebranych, że na drogi Skarbu Państwa w bieżącym roku nie będą przeznaczone żadne środki finansowe,
•    utrzymania rowów melioracyjnych,
•    inwestycji Zakładu Gazowniczego w Szczecinie na kierunku Międzywodzie-Międzyzdroje / w tym Kołczewa i Wisełki /,
•    wyboru przedstawiciela Sołtysów do Gminnej Komisji Pamięci Historycznej. Na przedstawiciela Sołtysów wybrano Pana Waldemara Jutkiewicza - sołtysa Recławia,
•    Dyrektor oddziału ARIMR w Golczewie – Tadeusz Biegun przedstawił problematykę dopłat oraz terminarz składania wniosków,
•    wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej,
33.    w dniu 4 marca :
•    spotkałem się z dyrektorem Oddziału szczecińskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego omawiając problematykę budowy Oddziału KRUS w Wolinie,
•    wziąłem udział w podsumowaniu pracy za 2007 rok Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pom. Udział w tym spotkaniu wziął komendant wojewódzki PSP. Dokonano również wizji wznoszonych budynków Straży przy ul. Wolińskiej.
•    wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej,
34.    w dniu 5 marca z-ca burmistrza w imieniu burmistrza otworzył Olimpiadę Szkolną w Gimnazjum Wolińskim pt.: „Wiem lepiej”,
35.    w dniu 5 marca wziąłem udział w imieniu naszej Gminy w uroczystych obchodach 63 rocznicy wyzwolenia Kamienia Pomorskiego

 

 

Ostatnio dodane


Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Ciekawe artykuły


Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/eprojekt/wolin.pl/wolin/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce Polityka cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

wszystkoociasteczkach.pl